Dokumenty

Dokumenty

Formularz protestu – wzór – plik doc

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja aktualna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Statut LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja aktualna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Załacznik nr 1 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja aktualna

Załacznik nr 1 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Załacznik nr 2 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Załacznik nr 3 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Kryteria wyboru operacji LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Umowa ramowa – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 1 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 2 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 3 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 4 – plik pdf

Harmonogram naborów wniosków – plik pdf

Ankieta monitorująca realizację LSR LGD Jagiellońska Przystań – plik docx

Ankieta monitorująca działania informacyjno – promocyjne – plik docx

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” – plik pdf

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy – plik pdf

Zestawienie rzeczowo – finansowe – plik pdf