Członkostwo

Członkostwo

Deklaracje członkowskie

Według Statutu LGD (§ 9):
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna która:
– spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
– działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania;
– złoży deklarację członkowską.
– mieszka, lub prowadzi działalność gospodarczą na obszarze działania Stowarzyszenia.
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
– deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
– deklarację działania na rzecz  rozwoju obszaru objętego LSR,
– wskazanie osoby reprezentującej  osobę prawną w Stowarzyszeniu.
2. Członek zwyczajny powinien uzyskać rekomendację instytucji życia publicznego (m.in. samorządów lokalnych, grup społecznych w tym niesformalizowanych np. koła gospodyń, zespołów ludowych itp.) o charakterze jego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Lista członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Reprezentowany sektor Członkowie LGD
Sektor publiczny Gmina Parczew, Gmina Ostrów Lubelski, Gmina Jabłoń, Gmina Siemień, Gmina Podedwórze, Gmina Milanów, Gmina Dębowa Kłoda, Parczewski Dom Kultury, Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie, Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, ZNP, Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim, Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Milanowie, Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu, Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu, Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu
Sektor społeczny os. fizyczne Janusz Tryniecki, Waldemar Wezgraj, Teresa Hołubowicz, Tomasz Chlibiuk, Halina Sokołowska, Halina Turek, Agnieszka Turek, Małgorzata Zając, Jadwiga Ogłozińska, Katarzyna Wróblewska, Marcin Wróblewski, Iwona Bednarska, Katarzyna Bednarska, Jadwiga Chwedyna, Danuta Hetman, Jerzy Krępski, Danuta Mazur, Krzysztof Gomółka, Beata Hłądun, Radosław Kozioł, Anna Czubacka, Krzysztof Iwanek, Sylwia Szczepańska, Grzegorz Kunaszyk, Radosław Iwanek, Tadeusz Gruszczyk, Michał Bożym, Aleksander Szczurowski, Roman Skrzeczkowski, Kazimierz Milanowski, Anna Drabik, Adam Kosacki, Mariola Chilczuk, Stanisław Dawidek, Ilona Matejczuk, Jerzy Styczyński, Artur Cynkowski, Anna Jakubiuk, Piotr Romańczuk, Zbigniew Smoliński
os. prawne Lubelska Fundacja Rozwoju, OSP w Jasionce, Stowarzyszenie „Razem dla Parczewa”, Stowarzyszenie Parczewska Grupa Rowerowa „Rowerowy Parczew”, Stowarzyszenie „Perspektywa”, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laski, Perły Chmielowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chmielowa, Korony i Marianówki, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Dąb II”, Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń, Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży „Michał”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józafata, OSP w Jabłoniu, OSP w Dawidach, Ludowy Klub Sportowy „Tajfun”, Stowarzyszenie Ekologiczne „Orlik”, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe wsi Radcze, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Milanowskiej, Stowarzyszenie Nasza Wieś, OSP w Kostrach, OSP w Antopolu, OSP w Podedwórzu, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej, Stowarzyszenie Patrzeć w Przyszłość, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Podedwórzu, Regionalne Towarzystwo Ziemi Siemieńskiej „Partnerstwo”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro
Sektor gospodarczy Bank Spółdzielczy w Parczewie, Adam Wróblewski, Bend Reality Agency Marcin Murawski, Piotr Kochanowski, Halina Wetoszka, Tomasz Ostapiuk, Piotr Iwanek, Marta Renata Kopiś, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Radosław Rybak, Elżbieta Drozd, ZPHU „Amikus” Renata Kozioł, Paweł Trubaj, Irena Mospinek, Dariusz Misiejuk, Maria Daniluk, Monika Mazurek, Milena Sokołowska, Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego, Milena Sokołowska, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EJGA” Anna Pańczuk, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Finansowe Sławomir Filipiak, P.H.U. Jankiel Jacek Cieciuch, Zakład Produkcji Tkanin sp. z o.o., Jerzy Sobich, Piotr Wołnysz

Dokumenty członkowskie

Deklaracja przystąpienia – osoby fizyczne – plik doc

Deklaracja przystąpienia-osoby prawne – plik doc

Doświadczenie i wiedza członków LGD – plik doc

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – plik doc

Oświadczenie o zamieszkaniu – plik doc