Ogłoszone

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...